Welkom - Welcome - Bienvenue - Välkommen - Bienvenida

This blog is about Simone & Åke's travel during October 2011 in South America.
Denna blog beskriver Simone & Åke's resa till Sydamerika oktober 2011.

Peru; Machu Picchu & Amazonas. Equador; Galapagos. Easter Island, Chile

30 okt. 2011

Bartolomé island #1


Ön Bartolomé, som ligger just öster om ön Santiago, är en liten ö på 1.2 kvadrat km. Den är uppkallad efter naturalisten och långvariga vännen till Charles Darwin, Sir Bartholomew James Sulivan. Utsikten över Pinnacle Rock är en av de mest fotograferade platserna på Galapagosöarna. Det är en vulkanisk ö och har ännu inte har "mognat" i geologiska termer och "pionjärväxter" som Lava Cactus växer här. Nya skott på kaktusen är gula som så småningom blir en gråa eller svarta med åren. De vita blommorma är bara synliga tidigt på morgonen, och de har normalt bleknat 8. Det är inte bara en av de få växter som överlever i den här extremt torra klimatet. Det är också ofta en av de första växterna att kolonisera ett nytt svalnat lava flöde. Kaktusen på bilden är kanske 30 år gammal.


 
 
The Lava Heron, also known as the Galapagos Heron, is a species of heron endemic to the Galapagos Islands. Unlike most herons, these birds nest in solitary pairs in either the lower branches of mangrove trees or under lava rocks.
 
 
  

This small island ( 1.2 square km) located just off Sullivan Bay east of island of Santiago. Bartolomé Island is named after naturalist and long friend of Charles Darwin, Sir Bartholomew James Sulivan. The Pinnacle Rock overlook is one of the most photograhed and knowed places in the Galapagos islands. It is a volcanic islet and have not yet ”matured” in geological terms and ”pionear plants” like the Lava Cactus grow here. New growth on the cacti is yellow as the cacti mature the color fades becoming paler and eventually becomes a gray or black color with age. The creamy white flowers are visible in the early morning hours only, and have normally faded by 8 in the morning. Not only this is one of the few plants that survive in this extremely dry climate, it is often one of the first plants to colonise a freshly cooled lava flow. The cactus on the picture is maybe 30 years old.
Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar