Welkom - Welcome - Bienvenue - Välkommen - Bienvenida

This blog is about Simone & Åke's travel during October 2011 in South America.
Denna blog beskriver Simone & Åke's resa till Sydamerika oktober 2011.

Peru; Machu Picchu & Amazonas. Equador; Galapagos. Easter Island, Chile

1 nov. 2011

Cruise started

Många fregattfåglar följde fartyget, speciellt på eftermiddagarna. De har väl blivit delvis präglade av kockarnas utkast av matrester. De är stora fåglar med långa vingar - hanens vingspann kan nå mer än 2 meter. Från Wikipedia.com: Dessa fåglar inte simma och kan inte gå bra, och kan inte lyfta från en plan yta. De har de största vingspann i förhållande till kroppsvikten av alla fåglar. De är i huvudsak luftburna med möjlighet att stanna uppe i luften i mer än en vecka och landar endast vid parning eller för att lägga ägg i träd eller på klippor.

 
  
  
Posted by Picasa

Lots of fregatebirds followed the ship, especially in the aftenoon (maybe imprinted by the chefs afternoon waste from cooking thrown overboard). They are large birds with long wings - male wingspan can reach more than 2 metres. From Wikipedia.com: These birds do not swim and cannot walk well, and cannot take off from a flat surface. Having the largest wingspan to body weight ratio of any bird, they are essentially aerial, able to stay aloft for more than a week, landing only to roost or breed on trees or cliffs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar