Welkom - Welcome - Bienvenue - Välkommen - Bienvenida

This blog is about Simone & Åke's travel during October 2011 in South America.
Denna blog beskriver Simone & Åke's resa till Sydamerika oktober 2011.

Peru; Machu Picchu & Amazonas. Equador; Galapagos. Easter Island, Chile

7 nov. 2011

Albatross #1

Vingspannet hos de största Albatrosserna överstiger 340 cm; störst bland alla fåglar. De lever på bläckfisk, fisk eller krill som de fångar genom att snappa bytet från vattenytan (vilket också fregattfåglarna gör. Mer bilder på Galapagos-albatrosserna latin Phoebastria irrorata följer.  
 
 
Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar