Welkom - Welcome - Bienvenue - Välkommen - Bienvenida

This blog is about Simone & Åke's travel during October 2011 in South America.
Denna blog beskriver Simone & Åke's resa till Sydamerika oktober 2011.

Peru; Machu Picchu & Amazonas. Equador; Galapagos. Easter Island, Chile

17 aug. 2011

Planning - Fifth leg

Galápagosöarna (stavningen Galapagosöarna förekommer också) är en ögrupp, som hör till Ecuador och känt för Charles Darwins forskning som resulterade i hans teori om naturligt urval. Eftersom ögruppen på 20 öar ligger så isolerat finns där många djurarter som bara lever på just dessa öar. 49 % av fåglarna finns bara här, och 95 % av kräldjursarterna, bl a galapagossköldpadda En kul fågel som vi hoppas få se är Blåfotad sula (Blue-footed Booby).

The Blue-footed Booby is a "cool" bird in that have the natural breeding habitatat at the Galápagos Islands, Ecuador. The name booby comes from the Spanish term bobo, which means "stupid" or "fool"/"clown". The Islands are maybe most known for Charles Darwin's research that resulted in his theory of natural selection. As the archipelago of 20 islands are so isolated, there where many species live only on these islands so called endemic species.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar