Welkom - Welcome - Bienvenue - Välkommen - Bienvenida

This blog is about Simone & Åke's travel during October 2011 in South America.
Denna blog beskriver Simone & Åke's resa till Sydamerika oktober 2011.

Peru; Machu Picchu & Amazonas. Equador; Galapagos. Easter Island, Chile

16 aug. 2011

Planning - First leg


Planering; första flygstop blir på vägen till Peru. Antagligen via Amsterdam, London eller New York.

Machu Picchu anses ha byggts av inkan Pachacuti omkring 1440 och var bebodd fram till den spanska erövringen av Peru 1532. Den är byggd på en 500 meter hög bergstopp, med stupande sidor åt nästan alla håll. På Unescos världsarvslista förstås.


Planning; first flight will stop on the way to Peru. Probably through Amsterdam, London or New York.

Machu Picchu is considered to have been built by the Inca Pachacuti around 1440 and was inhabited until the Spanish conquest of Peru 1532nd It is built on a 500 meter high mountain peak, with steep sides to almost every direction. UNESCO World Heritage Site, of course.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar